WTO

Världshandelsorganisationen (World Trade Organisation) är en internationell organisation skapad med syfte att övervaka och liberalisera internationell handel.