Foto: iStock/domin_domin

Media och påverkan

Vår tids kommunikation har gjort att världen krympt. Idag kan vi i Sverige följa världsutvecklingen direkt via våra mobiler, datorer eller via TV.

Media spelar en central roll i vår uppfattning om vad som sker i olika delar av världen.

Vår uppfattning om en händelse beror till stor del av hur media rapporterar kring händelsen. Mediebevakningen av en konflikt kan avgöra vems parti vi tar och vad vi får för uppfattning om ett land. Läser vi om ett land som återkommande drabbas av översvämningar eller jordbävningar, kommer vi säkerligen att förknippa det landet med naturkatastrofer.

På samma sätt som vi får en uppfattning av andra länder - får andra länder även en uppfattning om Sverige via media. I dagens globaliserade värld konkurrerar alla länder om att synas och att få inflytande. Det kan gälla ekonomi där länder konkurrerar om konsumenter, studenter och turister. Men det kan även gälla relationer med andra länder där ett land vill uppfattas som pålitligt och stabilt.

Dagens krig

Mediernas bevakning utgör en viktig del av det moderna kriget. I Irakkriget kom för första gången så kallade inbäddade journalister, som lever i fält för att kunna rapportera om en händelse direkt på plats.

Att vinna slaget om opinionen kan idag vara nästan lika viktigt som att vinna själva kriget. Att få världssamfundet på sin sida kan göra mycket för utgången av ett krig.

Internet, mobiltelefoni och sociala medier har gjort att fler röster än någonsin kan göra sig hörda, även i fattigare delar av världen. I och med att det har blivit lättare för fler att kommunicera sin åsikt har det blivit svårare för stater och organisationer att censurera information.

Ett vapen för auktoritära stater eller extremistiska organisationer kan då vara att använda sig av desinformation. Istället för att förbjuda information de inte vill ska nå allmänheten kan de försöka skapa förvirring genom att dränka faktabaserad information med halvsanningar, lögner, rykten och konspirationer. Syftet med desinformation är att få dig eller offentliga beslutsfattare att fatta felaktiga beslut som inte gynnar dig utan någon annan.

Media och yttrandefrihet

Yttrandefrihet och media är nära sammanlänkat. Yttrandefriheten står omnämnd i FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Dessutom anses yttrandefrihet vara en förutsättning för att ett land ska kunna klassas som en demokrati.

Runt om i världen sker övergrepp mot yttrandefriheten i form av censur i media eller förföljelse av journalister. I vissa länder har journalister fått betala ett högt pris. En del har mördats för att de kritiserat den styrande makten och en del sitter i fängelse för sina åsikter.

Propaganda, risken att journalisterna skadas eller dör och nationella politiska intressen försvårar en opartisk och allsidig rapportering. Att människor inte har rätt att uttrycka olika åsikter eller perspektiv är allvarligt. Dels är det ett brott mot de mänskliga rättigheterna, men det resulterar även i ett samhälle där människor inte får ta del av information eller bilda sig en egen uppfattning.