Foto: MSB/Johan Eklund

Källkritik

Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på något sätt påverka mottagaren. Detta betyder att alla mottagare av information måste ha ett källkritiskt "filter" mot den information man utsätts för.

All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens.

Tid

Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden. Kontrollera därför hur gammal informationen är och dra dina slutsatser utifrån detta.

Beroende

Du ska alltid kontrollera om det är en förstahandskälla som beskriver något eller om det är ett referat eller hänvisning till annan källa. Tänk på att hitta minst två av varandra oberoende källor som beskriver en händelse på samma eller liknande sätt. Har du möjlighet bör du även kontrollera om de två av varandra oberoende källorna kan ha fått sin information från samma urspungskälla.

Äkthet

Du måste kontrollera om källan verkligen är den som källan utger sig för att vara. Källan kan ha försökt förbättra verkligenheten eller plagierat information till helt falsk information i vilseledande syfte.

Tendens

Du måste kontrollera om källan försöker förvränga sanningen. Grundregeln är att varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen bör misstänkas för att också göra det. Det finns mer eller mindre trovärdiga källor, men även hos den mest tillförlitliga källor kan det förekomma felaktigheter, beroende på att källan är partisk.

Att tänka på när du hanterar information:

  • Vem ligger bakom informationen?
  • Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Finns det fler källor? Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet. Verkar informationen vara "för bra för att vara sann" så är den oftast det.
  • Kommer informationen från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
  • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  • Hur gammal är informationen och är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen?
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt för att undvika att du endast letar efter info som förstärker din nuvarande åsikt.

Det finns sällan enkla lösningar på komplexa problem, så den som erbjuder enkla lösningar bör granskas extra noga.