Säkerhetspolitik.se kommer att uppdateras

Under 2019 kommer arbetet med att utveckla och förändra säkerhetspolitik.se att inledas. Det betyder att den nuvarande informationen på webbplatsen inte kommer att uppdateras - tänk på det när du använder informationen i utbildningssyfte.