Civilt försvar

Översikt av innehållet i tema Civilt försvar

Civilt försvar innebär att värna civilbefolkningen, se till att viktiga verksamheter i samhället fungerar och att stödja det militära försvaret på olika sätt om Sverige skulle stå inför höjd beredskap (risk för krig) eller krig. Civilt försvar tillsammans med det militära försvaret bildar totalförsvaret.