Man kollar i mobiltelefon.
Säkerhetspolitik.se läggs ned

Den 2 december 2021 stängs säkerhetspolitik.se. Vissa delar av innehållet kommer att flyttas till MSB.se.

Läs mer här

Den 2 december 2021 stängs säkerhetspolitik.se. Vissa delar av innehållet kommer att flyttas till MSB.se.

Läs mer här

Civilt försvar

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför så att samhället kan fungera även om det är kris eller krig.

 

Till sidan om civilt försvar

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför så att samhället kan fungera även om det är kris eller krig.

 

Till sidan om civilt försvar

Krisinformation.se
Krisinformation.se

Webbplatsen Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

 

Till Krisinformation.se

Webbplatsen Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

 

Till Krisinformation.se


Aktuellt

Säkerhetspolitik.se läggs ned 2 december 2021

Den 2 december 2021 stängs säkerhetspolitik.se. Anledningen till att vi beslutat att stänga sajten är att den är gammal både sett till innehållet samt till designen. Den uppfyller till...

Totalförsvarsplikt

Totalförsvarsplikten infördes i Sverige 1995 och gäller för alla svenskar mellan 16 och 70 år. Totalförsvarsplikten gäller både män och kvinnor, och den gäller alla delar av landets försvar – inte...

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna gäller över hela världen och slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De reglerar också förhållandet mellan stater och enskilda...

Konflikter

Koreakonflikten

Koreakonflikten började där andra världskriget slutade. När Koreahalvön 1945 befriades från japansk ockupation splittrades koreanerna i två stater. Sovjetunionen och USA gjorde Nordkorea och...

Sverige och Somalia

Förbindelserna mellan Sverige och Somalia är breda. Sverige har sedan många år haft ett omfattande bistånd till landet och ett stort politiskt engagemang i att stödja fredsprocesserna i Somalia....

Kurderna fördjupning

Kurderna lever sedan gammalt i Västasiens inland. Framför allt i gränsbergen mellan Turkiet, Irak och Iran, men också i Syrien och i Kaukasus. Kurderna är världens största etniska grupp utan en...