Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Militärt försvar

Sveriges försvar är ett så kallat insatsförsvar. Insatsförsvar betyder att försvaret kan användas direkt när det behövs. Styrkorna kan snabbt sättas in i strid och andra krissituationer, även om det är kort om tid och oavsett om uppdraget är i Sverige eller utomlands.

Försvarsmaktens uppgifter

Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige. Det gör Försvarsmakten genom att öva och göra insatser dygnet runt, året runt, på marken, i luften och till sjöss. När behov uppstår ska Försvarsmakten vara redo att agera. Sverige hjälper också andra länder där det finns krig och konflikter.

Nationella insatser

När Försvarsmakten gör insatser i Sverige kallas det nationella insatser. Det kan vara sådant som rör rikets säkerhet: om ett fartyg till sjöss eller ett flygplan i luften kommer in på svenskt territorium utan tillstånd är det Försvarsmaktens uppgift att avvisa dem. Det kan också röra samhället och medborgarna: om en plats drabbas av skogsbränder, svåra stormar, översvämningar eller om personer försvinner hjälper Försvarsmakten till att lösa det.

Försvarsmakten utomlands - i internationella insatser

Försvarsmakten har omkring 300 personer på plats i länder som är drabbade av krig och konflikter. De är där på uppdrag av Sveriges regering och riksdag, eftersom det ingår i Försvarsmaktens uppdrag att hjälpa andra länder som har det svårt. Sverige vill bidra till fredsbevarande insatser - inte stå bredvid och se på. Genom att dämpa oro och konflikter utanför våra gränser kan vi hjälpa till att begränsa att det sprids till andra länder. Det gör också att risken att Sverige blir hotat minskar.

Sverige samarbetar med medlemsländer i EU och FN. Försvarsmakten deltar endast i insatser FN har givit legitimitet till.

Insatsförsvar - en del av utvecklingen

Att Sverige har utvecklat ett försvar som kan sättas in direkt när det behövs, beror på förändringar i världen. Många andra länders militära försvar rör sig i den riktningen. Ett hot mot ett enskilt land kan få konsekvenser många mil bort och det säkerhetspolitiska läget i världen kan påverka även Sverige. Därför måste Försvarsmakten vara beredda om det värsta skulle inträffa.

Källa: Försvarsmakten