Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Totalförsvarsplikt

Totalförsvarsplikten infördes i Sverige 1995 och gäller för alla svenskar mellan 16 och 70 år. Totalförsvarsplikten gäller både män och kvinnor, och den gäller alla delar av landets försvar – inte bara det militära.

Sverige har totalförsvarsplikt, vilket kan handla om allt från att bära vapen i strid, till att rensa upp efter stora olyckor. Alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga, även de som inte är svenska medborgare. Det betyder att du är skyldig att hjälpa till så gott du kan om vi hamnar i krig eller om Sverige höjer sin beredskap. Minderåriga, alltså medborgare mellan 16 och 18 år, är undantagna från väpnad strid och kan till exempel tilldelas uppgifter som att visa vägen till skyddsrum.

Beredskapsunderlaget

I samband med ens 18-årsdag måste du som totalförsvarspliktig lämna uppgifter till ett beredskapsunderlag. Det gäller både tjejer eller killar. Uppgifterna lämnas på Rekryteringsmyndighetens webbplats och rör bland annat hälsa, fysiska förutsättningar, personliga egenskaper, utbildning och fritidsintressen. Myndigheten sparar uppgifterna i två år, sen tas de bort ur systemet.

Frivillighet och plikt

Den 2 mars 2017 bestämde regeringen att återinföra skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt. Skyldigheten gäller från och med den 1 juli 2017. Regeringens beslut innebär att vi i Sverige nu har ett system som kombinerar frivillighet med plikt. Du kan alltså bli uttagen med plikt om du är 18 år eller söka frivilligt till Försvarsmakten om du är 19 år eller äldre.

Fakta om pliktsystemet:

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

Värnplikten inom militären

Värnplikten görs inom det militära försvaret, antingen inom armén, marinen eller flygvapnet.

Civilplikten (inom till exempel räddningstjänsten)

Civilplikten är avskaffad men i lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809) finns dock skrivelsen om civilplikt kvar.

Allmän tjänstplikt

Allmän tjänsteplikt innebär att vid så kallad höjd beredskap kan alla mellan 16 och 70 år som bor i Sverige kallas till allmän tjänsteplikt. Regeringen bestämmer hos vilka arbetsgivare allmän tjänsteplikt ska gälla. Det kan till exempel innebära att en person får i uppdrag att fylla luckan efter någon som kallats in till det militära eller civila försvaret eller att stanna kvar på sitt vanliga arbete, till exempel inom sjukvården.