Foto: Johan Lundahl, Försvarsmakten

Hot & risker

Dagens hot och risker är mer föränderliga och gränslösa än tidigare. Terrorism, naturkatastrofer, sönderfallande stater, klimatförändringar, cyberhot, organiserad brottslighet eller väpnat angrepp är exempel på hot mot samhällets säkerhet.  

Dagens hot kan vara både antagonistiska som icke-antagonistiska. Hoten mot vår säkerhet är också gräns- och sektoröverskridande.

En hotbild talar dock inte för sig själv. Om en hotbild ska uppmärksammas i politik och media krävs det att någon är pådrivande.

Politiker, journalister, experter och forskare kan både motverka eller överdriva hotbilder av såväl psykologiska som politiska och ekonomiska skäl. Dessutom kan det som en del betraktar som hot ses som något positivt av andra.

Här kan du läsa om några utvalda hot och risker mot samhällets säkerhet. Texterna är skrivna utan inbördes rangordning och utgör bara några exempel på de hot och risker som kan skada vårt samhälle. Du kan också läsa om de myndigheter som har till uppgift att ta hand om, men också att förebygga och förhindra, riskfyllda händelser.