Väpnade konflikter i världen

Världskartan

Världskartan visar ett urval av ett antal konflikter som är aktiva runt om i världen. Vid varje ingång finns en sammanfattning och en fördjupande del som beskriver bakgrunden till varje konflikt. Du finner även information om svenska internationella insatser och länkar till andra webbplatser där du kan få ytterligare fakta.

Länderna under Världskartan är ett urval av olika väpnade konflikter i världen. Urvalet av koflikterna på Världskartan utgår från Institutionen för freds- och konfliktforsknings definition av statsbaserade väpnade konflikter. Inom denna definition ryms såväl krig mellan stater som inbördeskrig, det vill säga mellan olika grupper inom ett land. För en mer utförlig beskrivning av internationella konflikter och våld se texten om konflikttrender.

 

Texterna består av en kortare introduktionsdel samt en mer fördjupande text. Innehållet produceras i samarbete med Utrikespolitiska Institutet i Stockholm och Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.