Sverige och Afghanistan

Sverige har haft relationer med Afghanistan sedan 1930-talet. Under de senaste åren har Sverige bidragit såväl militärt som med utvecklingsinsatser. Sedan 2014 har tonvikten i det svenska engagemanget övergått till långsiktigt utvecklingssamarbete och politiskt stöd. Sedan 2008 har Sverige en diplomatisk närvaro genom en ambassad i Kabul.

Afghanistan är ett av de största mottagarländerna för svenskt bistånd. I juni 2014 antogs en ny resultatstrategi för Afghanistan som omfattar 4,8 miljarder kronor för perioden 2014-2019. Biståndets fokus är på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, samt på utbildning och ekonomisk utveckling.

Sverige har sedan 2002 också bidragit till den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) som hjälpt den afghanska regeringen att upprätthålla säkerheten i landet. Det svenska styrkebidraget har successivt reducerats sedan 2012 och avvecklades under sommaren 2014. Den 26 juni 2014 överlämnades den svenska basen Camp Northern Lights till den afghanska staten. Från september 2014 består det svenska bidraget av cirka 50 personer, varav majoriteten arbetar som rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Utöver den diplomatiska närvaron, det svenska biståndet och det militära bidraget är Sverige sedan flera år en av de största deltagarna till EU:s polisinsats (EUPOL).