Sverige och Algeriet

Sveriges förbindelser med Algeriet går tillbaka till 1727, då länderna ingick ett freds-, handels- och sjöfartstraktat. Sverige var ett av de första länder som öppnade ett konsulat i landet, som var det första svenska konsulatet utanför Europa och Konstantinopel. Sverige har haft diplomatiska förbindelser med Algeriet sedan 1960-talet och har en ambassad i Alger. Algeriet har en ambassad i Stockholm.

Algeriet är en viktig handelspartner till Sverige och ett antal stora svenska företag finns representerade i landet. Den svenska exporten till Algeriet består främst av trä- och verkstadsprodukter och uppgick år 2013 till 3,3 miljarder kronor. Sveriges import från Algeriet består till stor del av petroleumprodukter och uppgick 2013 till 96 miljoner kronor. Business Swedens kontor i Casablanca, Marocko, täcker även den algeriska marknaden.

Sverige har ett begränsat utvecklingssamarbete med Algeriet inom ramen för den regionala samarbetsstrategin för Mellanöstern och Nordafrika som regeringen antog i september 2010. Det regionala stödet syftar till att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, stödja ett hållbart nyttjande av gränsöverskridande vattenresurser, samt verka för ekonomisk integration.