Foto: Stig Dahlén, MSB

Sverige och Centralafrikanska republiken

Sveriges bilaterala förbindelser med Centralafrikanska republiken utgörs framförallt av humanitärt stöd. Sverige har gett humanitärt stöd till landet sedan 2004 och är den tredje största givaren efter USA och ECHO. Under 2013 uppgick det svenska stödet till 112,3 miljoner kronor. Sveriges humanitära stöd har kanaliserats genom FN och internationella enskilda organisationer. Sverige bidrar även med basbudgetstöd till humanitära organisationer som är verksamma i landet.

Sveriges politik gentemot Centralafrikanska republiken bedrivs framför allt inom ramen för EU-samarbetet.

Det finns ingen svensk ambassad i landet utan Sverige representeras av en honorärkonsul som är stationerad i huvudstaden Bangui.