Indien

Indien har sedan självständigheten 1947 upplevt ett antal väpnade konflikter i olika delar av landet. Regeringen har stridit mot kommunistiska rebeller som vill ändra hur landet styrs, och mot etniska och religiösa grupper som vill bryta sig ut ur landet. Våld har även drabbat civilbefolkningen, och olika religiösa grupper har stridit mot varandra.

Indien är ett av världens största länder och där finns ett stort antal folkgrupper, religioner och språk som ska samsas och leva tillsammans. Landet är demokratiskt styrt, och fick en ny premiärminister under 2014: Narendra Modi.

Indien är en före detta brittisk koloni. Kampen för självständighet från britterna är känd för det icke-våld som Mahatma Gandhi förespråkade. Trots det så har landet upplevt ett antal väpnade konflikter sedan det blev självständigt.

Den kommunistiska Naxalitrörelsen har med våld bestridit hur landet styrs under flera perioder, och menar att staten och landägare stulit land från jordbrukarna. Regeringen har kallat Naxaliterna landets största interna hot. Denna konflikt pågår i stora delar av östra Indien.

Flera etniska och religiösa grupperingar har sökt ökat självbestämmande eller försökt bryta sig ut ur Indien och bli självständiga. Detta har haft att göra med exempelvis förändringar i vilka grupper som bor i ett visst område, rädsla för att en grupps speciella särart inte ska kunna klara sig, eller en ovilja att höra till Indien. Dessa konflikthärdar finns exempelvis i landets nordöstra del.

Hinduer och muslimer har även vid flera tillfällen utkämpat blodiga strider som varit i högsta grad planerade och strategiskt utförda. Här har hindu-nationalistiska grupper, som vill att hela Indien ska vara hinduistiskt, ofta varit viktiga aktörer som spridit anti-muslimskpropaganda.

Gemensamt för flera av konflikterna är att civila ofta råkat illa ut och dödats.