Sverige och Indien

De bilaterala förbindelserna mellan Indien och Sverige har varit omfattande sedan Indiens självständighet 1947. Diplomatiska förbindelser etablerades 1948 och Indien blev år 1953 en av de första mottagarna av svenskt bistånd. Indien mottog bistånd från Sverige fram till 2013, då det fasades ut. Sverige och Indien har under de senaste åren undertecknat ett flertal bilaterala samarbetsavtal inom områden som tekniskt och vetenskapligt samarbete (2005), försvar (2009), hälsa (2009), miljö (2009) samt förnybar energi (2010).

Svenska företags närvaro i landet går långt tillbaka och den första svenska företagsinvesteringen gjordes redan på 1920-talet. Indiens starka ekonomiska tillväxt och stora hemmamarknad gör landet till en allt viktigare marknad för svenska företag. Handeln mellan Sverige och Indien har ökat markant under senare år och ett växande antal svenska företag har etablerat sig i Indien. År 2014 var antalet ca 135, vilka tillsammans direkt sysselsätter ca 150 000 personer i Indien. Fler och fler indiska företag gör också investeringar i Sverige, framför allt inom IT-sektorn. Totalt finns ett sjuttiotal indiska företag i Sverige idag.

Det starka intresset från näringslivet för den indiska marknaden ledde 2003 till bildandet av Sweden-India Business Council (SIBC) i Sverige. År 2007 bildades en svensk handelskammare i Indien (Swedish Chamber of Commerce India). 2012 öppnades ett nytt generalkonsulat i Mumbai, inriktat på handelsfrämjande. Business Sweden har kontor i New Delhi och Bangalore.

Under de senaste åren har ett intensivt besöksutbyte ägt rum åt båda håll. Det parlamentariska utbytet mellan Sverige och Indien är också mycket aktivt.