Foto: Stig Dahlén, MSB

Sverige och Irak

Sveriges diplomatiska förbindelser med Irak går långt tillbaka. Redan 1903 startade Sverige på kungens initiativ diplomatiska relationer med dåvarande Ottomanska riket och ett svenskt konsulat upprättades. Idag finns en ambassad i Bagdad som återöppnades sommaren 2009 efter att ha hållit stängt en tid på grund av säkerhetsläget. Sedan december 2011 finns även ett sektionskansli under Sveriges ambassad i Bagdad placerat i Erbil, i den irakiska regionen Kurdistan.

Under de senaste åren har flera högnivåbesök till och från Irak genomförts.

Banden mellan Sverige och Irak är nära, understödda av ett stort mellanfolkligt utbyte. Uppskattningsvis två procent av Sveriges befolkning har rötter i Irak. Den svenska exporten till Irak har fortsatt att växa även om det under det första halvåret 2015 har skett en nedgång på grund av säkerhetsläget. Värdet av Sveriges export till Irak under 2014 låg på över 2,2 miljarder kronor, medan importen från Irak under samma period uppgick till drygt 500 miljoner kronor. Business Sweden finns på plats i både Bagdad och Erbil.

Den kraftigt förvärrade säkerhetsmässiga och humanitära situationen i Irak sedan sommaren 2014 då terroristgruppen ISIL intog stora delar av landet har medfört ett stort behov av humanitära insatser. Sedan 2014 har Sverige avsatt mer än 300 miljoner kronor i humanitärt stöd till Irak, vilket gör Sverige till en av de största bilaterala givarna i landet. Sverige har sedan tidigare även ett bilateralt utvecklingssamarbete med Irak med fokus på kapacitetsstöd för central och lokal förvaltning och en budget för 2015 på högst 40 miljoner kronor. Sverige har efter beslut i riksdagen i juni 2015 skickat en svensk väpnad styrka till norra Irak för att bidra till den internationella koalitionens mot ISIL militära utbildning av irakiska försvarsstyrkor, vilket inkluderar irakiska säkerhetsstyrkor och kurdiska peshmerga-förband. Bidraget sker på inbjudan av den irakiska regeringen och de 35 svenska soldaterna förväntas bidra till det irakiska försvarets förmåga att stå emot ISIL. Bidraget är på plats sedan augusti 2015 med ett initialt mandat till årsslutet. Sveriges hållning är att en långsiktig och hållbar lösning för att bekämpa ISIL är att de politiska grundutmaningarna i Irak som gett gruppen fotfäste måste adresseras.