Israel-Palestina

Konflikten mellan israeler och palestinier kan i grunden tyckas enkel: två folk konkurrerar om samma landområden. Men under alla år som konflikten blivit olöst har allt fler komplikationer uppstått.  

Konflikten gäller dagens Israel samt Västbanken och Gaza som Israel ockuperade i sexdagarskriget 1967.

Före andra världskriget ingick dessa områden i det så kallade mandatet Palestina som administrerades av Storbritannien på uppdrag av FN:s föregångare Nationernas förbund. Efter kriget beslöt FN att dela Palestina i en judisk och en arabisk del. När staten Israel utropades 1948 utbröt krig med de omgivande arabstaterna och fler krig följde. Ännu i dag har bara Egypten och Jordanien slutit fred med Israel.

De flesta araber som bott i Palestina flydde eller fördrevs i kriget 1948. Den dominerande organisationen på den palestinska sidan, PLO, erkänner Israel sedan 1988 men hävdar alla flyktingars rätt att återvända vilket Israel säger nej till.

I början av 1990-talet inleddes en fredsprocess som skulle leda fram till en tvåstatslösning, det vill säga skapandet av en palestinsk stat på Västbanken och i Gaza. En palestinsk regering med vissa befogenheter inrättades men fredsprocessen körde fast och den palestinska regeringen har fått nöja sig med ett mycket begränsat självstyre.

De fredsförhandlingar som förts på senare år har alla gått i stöpet. Palestinierna har vid sidan av förhandlingarna lyckats höja sin status inom FN-systemet, och hösten 2014 erkändes Palestina som stat av den svenska regeringen.