Sverige och Kashmir

I samband med den svåra jordbävningskatastrofen hösten 2005 som främst drabbade det pakistanskkontrollerade Kashmir – bland annat jämnades stora delar av huvudstaden Muzaffarabad med marken – sände Sida olika former av bistånd via framför allt Räddningsverket (nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Röda korset till det drabbade området.

Man upprättade ett basläger på uppdrag av FN, och hårt drabbade pakistanska områden fick hjälp i form av vattenanläggningar och vattentekniker, för att förhindra spridning av vattenburna epidemier och undernäring.

Svenska militära insatser 

Sverige deltar i FN-styrkan Unmogip (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan). Insatsen övervakar vapenvilan mellan Indien och Pakistan längs stilleståndslinjen i Jammu- och Kashmirområdet och har funnits i området sedan 1949.

I dag omfattar insatsen geografiskt av eldupphörlinjen, eller en så kallad demarkationslinje, mellan de delar av Kashmir som kontrolleras av Pakistan respektive Indien.

Sverige bidrar för närvarande med fem-sex officerare, militärobservatörer och en medicinsk assistent. 40-50 militärobservatörer från Sydkorea, Kroation, Italien, Chile, Uruguay, Filippinerna, Finland och Sverige befinner sig i insatsområdet. De stöds av en civil stab som bemannas av både internationell och nationell personal.

Läs mer om Sveriges insatser på Försvarsmakten.se