Sverige och Kosovo

Sverige erkände Kosovo som självständig stat i mars 2008. Relationerna mellan Sverige och Kosovo är mycket goda. Sveriges engagemang i den unga staten är omfattande.

Sveriges reformsamarbete med Kosovo styrs av en resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014-2020. Strategin beräknas omfatta totalt ca 8 miljarder kronor och stödet till Kosovo beräknas uppgå till ca 80 miljoner kronor/år. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU genom stöd främst inriktat på att 1) öka ländernas ekonomiska integrering med EU och deras marknadsekonomiska utveckling 2) bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan. Det svenska stödet kommer fortsatt prioritera insatser inom jämställdhetsområdet. Stödet anpassas till respektive lands förutsättningar och utmaningar i EU-närmandet.

Sverige bidrar även genom EU:s instrument för förmedlemsskapsstöd (Instrument for Pre-accession Assistance, IPA II) 2014-2020. IPA II förmedlar det finansiella stödet för genomförande av EU:s utvidgningspolitik. Stödet omfattar länderna på Västra Balkan och Turkiet. IPA II kommer att ha en total finansiering på ca 11,7 miljarder EUR vilket i stort sett är oförändrat jämfört med tidigare finansiella period (IPA 2007-2013). Stödet ska främja ländernas fortsatta närmande till EU.

Sverige bidrar med 7-8 militära rådgivare till Nato-styrkan KFOR och till Kosovos säkerhetsstyrka. Sverige bidrar med cirka 40 personer till EU:s rättsstatsinsats EULEX (inom bland annat polis, domstol, kriminalvård). Därutöver finns svenskar sekonderade till OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) och till Kosovos säkerhetsrådssekretariat.

I Sverige finns cirka 40 000 personer av kosovoalbanskt ursprung (eftersom statistik inte förs på etnisk tillhörighet finns i Sverige enbart registrering efter medborgarskap. Kosovarer inflyttade till Sverige före självständigheten 2008 är således komna från antingen Jugoslavien eller Serbien), som under 1980-1999 anlände i olika omgångar.

En handfull svenska företag är idag representerade i Kosovo, bland annat Husqvarna, Gambro, Ericsson och Oriflame.