Kurderna

Kurderna är den fjärde största folkgruppen i Västasien, efter araber, turkar och perser. Deras antal brukar uppskattas till uppemot 35 miljoner, men siffran är mycket osäker. Ofta är begreppet "kurd" en definitionsfråga. Kurderna har aldrig haft en egen stat.

De flesta kurder har sina rötter i gränsområdet mellan Turkiet, Irak och Iran. Ingen av dessa stater vill avstå någon del av sitt territorium, men i Irak har kurderna ett långtgående självstyre. Möjligheten att Irak kan kollapsa som stat skapar oro i omvärlden, och under trycket från den islamistiska extremiströrelsen IS inledde Bagdadregeringen och kurderna ett visst samarbete, som fick ett tvärt slut när
kurderna försökte utropa en självständig stat efter det att IS hade besegrats.

Under inbördeskriget i Syrien sedan 2011 har kurdiska rörelser försökt utnyttja landets sammanbrott till att ta kontroll över stora områden i norr och nordost, längs gränsen mot Turkiet. De syriska kurderna har i viss mån blivit en bricka i ett storpolitiskt spel mellan de Natoallierade USA och Turkiet, där de för USA är en viktig allierad i kampen mot IS, medan Turkiet betraktar dem som terrorister.

En kurdisk stat är knappast högsta målet för alla kurder. Turkiets kurder har aldrig samfällt röstat på de kurdiska partierna, och de flesta tar avstånd från det förbjudna kurdiska partiet PKK:s våldsaktioner.

En långsam fredsprocess inleddes 2012, och parlamentet antog en rad lagar om ökade rättigheter för kurderna. Men så småningom stod det klart att de försonliga utspelen mest var ett försök av regeringen att vinna politiskt stöd bland kurderna. Processen avstannade under 2014 och året därpå återupptog staten kriget mot PKK med både militära och politiska medel. Sedan 2016 har statens repressalier mot kurderna varit hårdare än på decennier och även demokratiskt valda kurdiska politiker har gripits.

Texten faktagranskades i oktober 2017.