Libanon

Libanon, som blev självständigt under andra världskriget, är en liten stat i Mellanöstern med en konfliktfylld historia. Libanon är inklämt mellan de militära stormakterna Syrien och Israel och den politiska dynamiken i regionen har påverkat landet ända sedan Israels självständighet 1948. Landet tvingas ständigt balansera mellan sina mäktiga grannar.

Det förödande inbördeskriget 1975-1990 ledde till att grannlandet Syrien fick ett starkt inflytande i Libanon. Detta skulle komma att påverka landet mycket framöver. Även den inflytelserika milisgruppen Hezbollah har sina rötter i inbördeskriget.

Hezbollahs konflikt med Israel över ockupationen av de södra delarna av Libanon har dragit in landet i flera kostsamma väpnade konflikter, senast under sommaren 2006 då omkring 1 400 människor dog under en månads stridigheter.

Trots flera försök till blocköverskridande regeringar är Libanons politiska system fortsatt instabilt. Sedan 2014 har det gjorts många försök att välja en ny president, men parlamentet hade i maj 2016 ännu inte lyckats enas om en kandidat.

Inbördeskriget i Syrien har också ytterligare förstärkt den politiska instabiliteten och splittrat landet mellan de som stödjer den syriska oppositionen och de som stödjer den syriska regeringen.

Inhemska strider mellan dessa olika sidor pågår samtidigt som rebellgrupper från Syrien gör ständiga intrång i Libanon och riskerar att på allvar dra in landet i det syriska inbördeskriget. Det senaste hotet utgörs av Islamiska Statens (IS) intrång på libanesiskt territorium.