Makedonien

Inget krig pågår i Makedonien, men landet plågas av inre och yttre konflikt. Misstron är djup mellan majoriteten makedonier och minoriteten albaner, och en tvist med Grekland blockerar Makedoniens väg mot EU och Nato.

Motsättningar mellan albaner och slaver i Kosovo spred sig 2001 till det angränsande Makedonien, där den albanska minoriteten länge upplevt sig diskriminerad. Strider utbröt mellan albansk gerilla och makedonsk militär, men omvärlden ingrep och hindrade striderna från att urarta i rent inbördeskrig.

Ett avtal från maj 2001 (Ohrid-avtalet) ger albanerna ökade rättigheter, men förverkligandet har gått trögt och spänningar mellan albaner och makedonier lever fortfarande kvar.

Samtidigt har oenighet mellan de två största politiska partierna lamslagit nästan allt arbete i parlamentet. Dessutom blockerar sedan länge en namntvist med Grekland Makedoniens väg mot EU och Nato. Flyktingkrisen i Europa i mitten av 2010-talet innebar nya påfrestningar.