Myanmar (Burma)

Myanmar (Burma) har stora naturresurser men är ändå ett av världens minst utvecklade länder. Efter årtionden av inbördeskrig och militärdiktatur har steg mot en demokratisk utveckling tagits. En av världens mest kända förespråkare för icke-våld, Aung San Suu Kyi, släpptes 2010 efter 15 år i husarrest, och leder efter valseger 2015 nu landet. Trots detta fortsätter inbördeskriget och våldet mot etniska och religiösa minoriteter.

Myanmar blev självständigt från Storbritannien 1948. Efter en militärkupp 1962 styrdes landet som en diktatur till 2010. Både väpnade uppror och icke-våldsprotester möttes av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter från regimen. De mest kända protestförsöken leddes av studenter 1988 och buddhistiska munkar 2007 men de slogs ner med våld från militären.

Efter påtryckningar från omvärlden föreslog regimen ett nytt styrelseskick där makten skulle delas mellan militären och demokratiskt valda politiker och delvis fria val hölls 2010. I samband med att den ”civila” före detta generalen Thein Sein blev president så släpptes många politiska fångar, inklusive ledaren för demokratirörelsen sedan 1988, Aung San Suu Kyi.

Hon valdes in i parlamentet 2012 och hennes parti leder nu landet efter en stor valseger 2015. Militären har dock fortfarande stor politisk makt i landet.

Under de senaste åren har EU och USA tagit bort ekonomiska sanktioner mot landet och den politiska friheten har ökat. Fredsförhandlingar pågår och det finns vapenvilor med 14 av de 18 olika rebellgrupperna i landet. Samtidigt har striderna tyvärr blivit allt mer våldsamma mot de grupper som inte är med i fredsprocessen.

En oroande trend är buddhisters attacker mot muslimer i landet sedan 2012. Våldet har varit vanligast i västra delen av landet där det finns en politisk ovilja att erkänna den lokala muslimska minoritetens, som kallar sig rohingyas, rättigheter. Många har tvingats på flykt och försöker ta sig till grannlandet Bangladesh eller över indiska oceanen mot Malaysia.