Foto: Stig Dahlén, MSB

Sverige och Myanmar (Burma)

Sverige etablerade diplomatiska relationer med Myanmar år 1955. Den senaste tidens positiva politiska utveckling har skapat nya förutsättningar för landets relationer med omvärlden. I november 2012 besökte dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt Myanmar tillsammans med dåvarande handelsminister Ewa Björling och en näringslivsdelegation. Besöket var det första någonsin av en svensk statsminister och handelsminister till Myanmar. 

Den 22 april 2013 hävdes merparten av EU:s sanktioner mot landet (förutom vapenembargot och produkter som kan användas för internt förtryck). De svenska kommersiella relationerna med Myanmar har under lång tid varit marginella. 2012 bildades Myanmar-Swedish Business Association (MYSBA) i Yangon. Antalet medlemmar än ännu litet men fler större företag ser över hur de ska etablera sig i landet.

Mot bakgrund av den snabba utvecklingen i landet öppnades ett sektionskansli i Yangon 6 juni 2014 under ambassaden i Bangkok.