Pakistan

Sedan Pakistan blev självständigt 1947 har landet upplevt flera mycket blodiga konflikter. Mest våldsam av dessa har varit gränskonflikten med Indien, som främst rör det område som kallas för Jammu och Kashmir. Efter en rejäl minskning i intensitet under 2000-talet, har konflikten de senaste åren återigen blossat upp.

Det största hotet under de senaste åren har däremot varit den pakistanska talibanrörelsen, som kontrollerar stora delar av Pakistans norra gränsområden och som samverkar med de mer kända talibanerna i Afghanistan. Denna rörelse har haft blandade motiv, och har dels slagits för utökat självstyre i sina stamområden, men också för införandet av en strikt tolkning av sharia (muslimsk lag) i hela landet.

Utöver de strider som pågår i de norra delarna av Pakistan så har de pakistanska talibanerna ofta utfört terrordåd mot civila och slagit till mot viktiga städer landet runt. Attacker mot religiösa minoriteter har också förekommit i hög grad.

Utöver detta stora hot pågår även en mindre väpnad konflikt i Pakistans nordvästra delar. Där, i området som kallas Baluchistan, slåss balucher mot regeringen för utökat självstyre.

De tre nämnda konflikterna har på senare tid minskat i intensitet i jämförelse med tidigare år, dock kom alla tre att blossa upp under 2014. Detta på grund utav att den pakistanska regeringen startade nya offensiver mot militanta i Norra Waziristan och Baluchistan. Konflikten mellan Indien och Pakistan blossade upp igen efter 11 år av låg aktivitet.  Dock gick alla tre konflikter tillbaka till att minska i aktivitet under 2015.