Foto: Stig Dahlén, MSB

Sverige och Pakistan

Sverige och Pakistan har goda politiska förbindelser sedan många år.

Pakistans kärnvapenprov 1998 och militärkuppen 1999 medförde dock en nedgång i de bilaterala kontakterna under några år. Sedan den civila kontrollen över regeringsmakten återställdes 2008 har relationerna åter stärkts.

Sverige har bidragit med ett omfattande humanitärt stöd till Pakistan under de senaste åren. Stödet distribueras via FN-organ och enskilda organisationer och går framförallt till internflyktingar och offer för naturkatastrofer.

Sveriges export till Pakistan består främst av verkstadsprodukter och pappersprodukter, medan importen framför allt utgörs av kläder och textilier. Ett antal svenska företag finns representerade i Pakistan, varav några har tillverkning i landet. Dåvarande utrikesminister Carl Bildt besökte landet i mars 2012. Under 2014 besökte dåvarande talman Per Westerberg Pakistan och tog samma år emot ett svarsbesök från talmannen för Pakistans senat.