Sudan och Sydsudan

Afrikas längsta krig, mellan norra och södra Sudan, pågick från 1955 till 2005 (med en skakig paus på elva år) och krävde uppemot två miljoner människors liv. 2011 delades landet i Sudan och Sydsudan sedan sydsudaneserna röstat för att bilda en självständig stat. Många tvister återstår dock att lösa och periodvis har risken för ett nytt krig mellan länderna varit överhängande. Inom båda länderna pågår samtidigt svåra inre konflikter.

I fredsavtalet från 2005 fastslogs det att invånarna i söder efter sex år skulle få avgöra om de ville bilda en egen stat eller fortsätta att vara en del av Sudan. Mellan 2005 och 2011 var Sudan en federation mellan norr och söder.

I folkomröstningen i januari 2011 sade invånarna i södern med stor majoritet ja till självständighet. Den nya staten Sydsudan utropades i juli samma år, trots att många tvister kring delningen av landet var olösta.

De olösta frågorna blev snabbt akuta, i synnerhet de oklara reglerna för oljeutvinningen, som båda länderna var beroende av. De flesta oljekällorna låg i Sydsudan, men oljeledningarna gick genom Sudan, till den enda utskeppningshamnen i Röda havet.

I början av 2012 var ett nytt krig nära, innan FN:s säkerhetsråd lyckades tvinga båda länderna att dra tillbaka de soldater de hade samlat vid gränsen. Säkerhetsrådet tvingade dem också att börja förhandla om tvistefrågorna: den exakta gränsdragningen och hur mycket Sydsudan skulle betala för oljetransporterna genom Sudan.

Efter några månader var de överens på flera punkter, men inte i fråga om gränsdragningen. Att leva upp till överenskommelserna visade sig svårt, och freden är inte säkrad.

Samtidigt pågår konflikter inom Sudan, bland annat i regionen Darfur i väster. I Sydsudan utbröt inbördeskrig 2013, dels till följd av en maktkamp inom regeringen, dels på grund av motsättningar mellan landets två dominerande folkgrupper, dinka och nuer. 

Först 2015 ingicks ett fredsavtal och det dröjde till våren 2016 innan en samlingsregering kunde tillträda. Samregerandet bröt dock snart ihop och under sommaren rasade strider såväl i huvudstaden Juba som ute på landsbygden, där våldsamheterna ännu pågår.