Foto: Stig Dahlén, MSB

Sverige, Sudan och Sydsudan

Sudan

Sverige har bilaterala relationer med Sudan och representeras av svenska ambassaden i Khartoum. Ambassadören är även sidoackrediterad till Sydsudan, Tchad och Centralafrikanska Republiken (CAR). En ny resultatstrategi för utvecklingssamarbetet med Sudan antogs av regeringen i december 2013 för treårsperioden 2014-2016. Stödet uppgår till 120 mnkr per år och skall fokuseras på konflikthantering i Darfur samt stöd till MR och civilsamhället. Sverige har vidare ett omfattande humanitärt bistånd till Sudan. Ett antal svenska företag handlar med och investerar i Sudan. Sveriges Sudanpolitik drivs framför allt inom ramen för EU. EU:s politik till Sudan förmedlas bland annat av EU:s särskilde representant för Afrikas horn, EUSR Rondos, som regelbundet besöker regionen och för dialog med regeringen i Khartoum.

Sydsudan

Sverige har ett sektionskansli i Juba, Sydsudan och Sveriges ambassadör i Khartoum är ackrediterad även till Sydsudan. Regeringen antog i november 2013 en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Sydsudan för perioden 2014-2016 med en volym på sammanlagt 525 miljoner kronor. Stödet skall främst gå till hälsovård för kvinnor och barn och till enskilda organisationer som arbetar med att främja mänskliga rättigheter och försoning. Sverige har vidare ett omfattande humanitärt bistånd.

Sveriges Sydsudanpolitik drivs framför allt inom ramen för EU. EU:s politik till Sydsudan förmedlas bland annat av EU:s särskilde representant för Afrikas horn, EUSR Rondos, som regelbundet besöker regionen och för dialog med i Juba. Sverige bidrar med personal till FN:s fredsbyggande insats UNMISS.