Syrien

Syrien har länge dominerats av det socialistiska Baathpartiet och den mäktiga Assadfamiljen. Hafez al-Assad tog makten i en kupp 1970 och samlade all makt kring sig själv. När han dog år 2000 tog hans son, den nuvarande presidenten Bashar al-Assad, över.

Landet har styrts hårt, och media-censur, korruption, politiskt förtryck, inskränkta rättigheter och tortyr har länge varit en del av vardagen. Samtidigt har landets inblandning i konflikter med grannländerna hämmat utvecklingen.

Sedan 2011 har situationen i Syrien präglats av det inbördeskrig som började i och med att den så kallade arabiska våren nådde landet. President Assads regering strider mot ett stort antal olika rebellgrupper, alltifrån sekulära grupper till islamistiska fundamentalister. Båda sidor har gjort sig skyldiga till fruktansvärda övergrepp och brutalitet, exempelvis massakrer på civila och användande av kemiska vapen.

Det massiva våldet har skapat stora flyktingströmmar, och man beräknar att 6,5 miljoner syrier är på flykt inom landet, och att nästan fem miljoner är på flykt i andra länder.

Trots försök att lösa konflikten har våldet fortsatt och den har nu pågått i över fem år. Efter förhandlingar i Geneve i början av 2016 slöts en vapenvila mellan regimen, moderata rebellgrupper i landet, USA och Ryssland. Till en början verkade vapenvilan bromsa striderna i landet men i april verkade vapenvilan ha brutit samman.

Konflikten fick en ny dynamik år 2015 då Ryssland skickade bombflyg mot oppositionen och koordinerade sina anfall med marktrupper från Iran. Dessa styrkor lyckades återta den strategiska staden Palmyra från Islamiska Staten (IS) i slutet av mars 2016.