Sverige och Syrien

Sverige upprättade diplomatiska förbindelser med Syrien kort efter självständigheten 1946 och har sedan 1974 en ambassad i Damaskus. Syrien öppnade en ambassad i Stockholm 2001. På grund av det försämrade säkerhetsläget i Syrien beslutade Utrikesdepartementet den 29 mars 2012, att tills vidare dra ned på verksamhet och personal vid Sveriges ambassad i Damaskus. Med anledning av utvecklingen är ambassaden i Damaskus inte kontinuerligt bemannad och verksamheten bedrivs i Beirut.

Oroligheterna i Syrien inleddes i mars 2011 då demonstranter som försökte uttrycka sitt missnöje mot den syriska regimen brutalt slogs ned. Konflikten har sedan dess utvecklats till ett krig som orsakat över 250 000 dödsoffer, ca 6,5 miljoner internflyktingar och tvingat över 4 miljoner människor att lämna landet. De flesta flyktingar befinner sig i Syriens grannländer Libanon, Turkiet och Jordanien. En del har sökt sig till Europa och Sverige.

Sverige fördömer Assadregimens brutala våld mot den egna befolkningen, och terrororganisationen ISIL:s hänsynslösa våld i Syrien och Irak. Sverige stödjer FN:s svåra arbete för en politisk lösning på konflikten i Syrien och uppmanar alla parter i konflikten att efterleva den internationella humanitära rätten.

Den humanitära situationen i Syrien är djupt allvarlig och behovet av insatser är stort. Sverige har sedan flera år varit en stor humanitär givare till Syrien och kommer att fortsätta att vara det. Sedan konflikten bröt ut 2011 har Sverige bidragit med över 1,9 miljarder kronor till humanitära insatser i Syrien och dess grannländer som drabbas hårt av Syrienkonflikten, främst Libanon och Jordanien. Utöver detta har Sverige även bidragit med sammanlagt 345 miljoner kronor i annat utvecklingsbistånd, bland annat för att ge den syriska befolkningen och flyktingar i grannländerna tillgång till grundläggande samhällsservice såsom vatten, el och utbildning. Sverige kommer även fortsatt att se över möjligheten att ge ytterligare stöd.