Sverige och Uganda

Sverige har goda förbindelser med Uganda. Handelsutbytet är idag blygsamt men affärs- och handelsrelationerna mellan Sverige och Uganda har utvecklingspotential och Uganda är på frammarsch som en attraktiv marknad för utländska kommersiella aktörer. Ericsson är största svenska företag i landet. Tolv svenska högskolor samarbetar med universitet i Uganda, vilket bidragit till att stärka den högre utbildningen och forskning i landet. Flera svenska myndigheter och kommuner har samarbeten med ugandiska motsvarigheter.

Uganda har sedan slutet av 1980-talet varit ett samarbetsland för svenskt bistånd. I juli 2014 antogs en ny resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd till Uganda som gäller 2014-2018. Verksamheten inom ramen för strategin syftar till att bidra till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna i Uganda, öka möjligheterna till försörjning och bidra till förbättrad hälsa och frihet från våld för den ugandiska befolkningen. Genom att arbeta brett och stödja olika förändringsaktörer finns möjlighet att möta de mest centrala utvecklingsutmaningarna i Uganda.

Sverige har en ambassad i Kampala med utsända både från Utrikesdepartementet och Sida.