Sverige och Västsahara

Västsahara är sedan början av 1960-talet, på initiativ av Marocko, upptaget på FN:s lista över icke självstyrande områden som ska avkoloniseras. Då var området en spansk koloni och gick under namnet Spanska Sahara. 1975 annekterade Marocko området, varpå Spanien lämnade. En svårlöst konflikt om områdets status råder sedan dess mellan Marocko och den västsahariska befrielserörelsen Polisario.

Ett eldupphör finns sedan 1991. Under FN:s ledning pågår förhandlingar om en politisk lösning. Den svenska regeringen stödjer fullt ut FN:s generalsekreterares särskilde sändebud för Västsahara, Christopher Ross, ansträngningar i syfte att finna en rättvis, varaktig och ömsesidigt acceptabel politisk lösning som ger Västsaharas folk självbestämmande i enlighet med de principer som beslutats av FN:s säkerhetsråd.