Foto: Stig Dahlén, MSB

Sverige och Filippinerna

Sverige och Filippinerna har haft diplomatiska förbindelser sedan 1947. Handel och investeringar utgör tyngdpunkten i relationen. Det bilaterala utvecklingssamarbetet avvecklades 2010, dock ges visst stöd via det regionala utvecklingssamarbetet samt humanitärt stöd. Omkring 6 000 filippinier är bosatta i Sverige och ca 1 000 svenskar bor i Filippinerna. Sveriges ambassad i Manila återöppnades den 8 november 2016 efter att varit stängd sedan 2008.

Sverige och Filippinerna genomför regelbundna bilaterala konsultationer. Den tredje omgången konsultationer hölls i Stockholm i februari 2015.

Sveriges export till Filippinerna uppgick till ca 1,3 miljarder kronor 2015. Exporten består huvudsakligen av verkstadsprodukter, telekomutrustning, motorfordon, papper och pappersmassa samt läkemedel. Importen till Sverige från Filippinerna är blygsam på 0,4 miljarder kronor och består till stor del av elektroniska komponenter, kontorsmaskiner, skor och sportartiklar.

Det finns idag ett fyrtiotal svenska bolag verksamma i Filippinerna. Svenska investeringar i Filippinerna är relativt begränsade, men några svenska företag har valt att flytta ut en del av sin administration och tjänsteproduktion från Sverige till Filippinerna. En nordisk handelskammare öppnades i Manila i december 2012.