Jemen

Jemens historia har präglats av kolonialism och maktkamp. Efter drygt 20 år av konflikter och spända relationer enades Nord- och Sydjemen under fredliga former 1990. Konflikter och växande sociala problem har dock fortsatt att prägla landet. Efter den arabiska våren fick landet en ny president och 2014 antogs en ny grundlag efter en lång process. Kort därefter utbröt nya strider som utvecklades till ett krig med inblandning från flera länder.

Nord- och Sydjemen enades till ett land 1990. Enandet var fredligt och gick lugnt till, men trots detta finns en del av motsättningarna kvar.

En oroande faktor är att en al-Qaida-gren bildades i landet i början av 2009. Striderna mellan denna grupp och regeringstrupper har ökat kraftigt sedan 2011 och krävt tusentals dödsoffer. Sedan 2015 har även gruppen "Islamiska Staten" (IS) utfört olika attacker i landet.

Vid sidan av oroligheterna i norr och i söder har även andra problem blivit allt mer akuta: Jemens viktigaste exportvara är olja, men den beräknas ta slut snart. Än mer problematiskt är den kritiska vattenbristen som råder i landet.

2011 präglades starkt av demonstrationer och våldsamma strider kopplade till den så kallade arabiska våren. Så småningom avgick president Saleh och efterträddes av vice-presidenten; Hadi.

Under hösten 2014 utbröt strider i huvudstaden mellan regeringsstyrkor och en rebellgrupp från norra Jemen. Inom kort tog rebellerna, som ofta kallas Houthis, över stora delar av huvudstaden. Efter att Houthistyrkorna satt president Hadi i husarrest i början av 2015, inledde Saudiarabien, med stöd av flera andra länder, flygattacker mot gruppen.

Striderna och flygattackerna fortsatte under våren och sommaren 2016. FN har försökt medla i konflikten flera gånger, men någon vapenvila i hela landet har inte uppnåtts.

Konflikten har drastiskt förvärrat den humanitära situationen i landet. I slutet av 2015 uppskattades cirka 2,5 miljoner människor vara på flykt inom landet.