Sverige och Jemen

Sverige har ett honorärt generalkonsulat i Sana'a och upprätthåller diplomatiska förbindelser genom ambassaden i Riyadh. Jemens ambassadör i Haag, är sidoackrediterad i Stockholm. Antalet svenskar som är bosatta i Jemen uppgick till ett dussintal innan den pågående krisen förvärrades i mars 2015. Det officiella besöksutbytet med Jemen har på senare år varit ytterst begränsat.

Situationen i Jemen är idag ytterst allvarlig och enligt FN är ungefär 21 miljoner människor, hela 80 procent av den jemenitiska befolkningen, beroende av humanitär hjälp för att klara vardagen. Samtidigt riskerar den eskalerande konflikten att bidra till en närastående svältkatastrof. Sverige bidrar med anledning av denna situation med humanitärt bistånd, som under 2014 uppgick till närmare 150 miljoner kronor. Det svenska utvecklingsbiståndet inom ramen för den regionala MENA-strategin har fortsatt under 2015 med utvecklingsstöd genom Oxfam och UNDP.

Endast några få svenska företag har representation på plats i Jemen, bland annat Volvo och Tetra Pak. Den svenska exporten till Jemen uppgick till 329 miljoner kronor 2014. Direktimporten från Jemen har varit mycket liten och uppgick 2014 till knappt 1,7 miljoner kronor.