Mali

Situationen i norra Mali har länge karaktäriserats av fattigdom, torka och ekonomisk och politisk försummelse. Sedan början av 1990-talet har området varit platsen för en återkommande separatistkonflikt, där olika tuareg-rebellgrupper slagits för självständighet. Dessutom så har både regionala och lokala jihadistgrupper tagit till vapen mot den maliska staten.

Den första fasen av konflikten bröt ut under 1990-talets första år. Militärt tränade personer från den etniska gruppen tuareger återvände då från Libyen och tog till vapen mot den maliska staten. Efter fem år kantade av väpnad konflikt, regimskifte, splittringar bland rebellerna och försök till förhandlingar inleddes en relativt lugn period. Trots att Mali under dessa år ansågs vara en stabil demokrati så kvarstod många av de problem i norr som hade utlöst den första konflikten.

Missnöjet fortsatte att gro och historien upprepade sig 2011-12: Militärt tränade tuareger återvände till Mali från Libyen efter att Muammar Gadaffi avsatts, och inledde en ny fas av väpnad konflikt. Under de första månaderna av 2012 lyckades den nya gruppen MNLA få kontroll över två tredjedelar av landets yta och den självständiga staten Azawad utropades. 

Parallellt med MNLA:s framryckningar bildades en allians mellan islamistgrupper som också fanns i regionen. Denna lyckades tränga bort MNLA och etablerade istället en islamistisk stat i norra Mali. I januari 2013 ingrep Frankrike och islamisterna tvingades bort från alla städer i norr. De är dock inte besegrade, utan utför kontinuerligt attacker på såväl militära som civila mål.

När islamisterna tvingades dra sig tillbaka återvände MNLA och fann sig återigen i konflikt med regimen. En förhandlingsprocess inleddes 2013 och under dess gång har två grupperingar vuxit fram: CMA och Platform. Den förstnämnda består av MNLA och en rad andra grupper som förespråkar självständighet, medan de andra är för ett fortsatt enat Mali. Även om regeringen och dessa grupperingar skrev under ett fredsavtal i maj och juni 2015 så är konflikten inte helt avslutad. CMA och Platform drabbar fortfarande samman militärt då och då och implementeringen av avtalet går långsamt.