Sverige och Mexiko

De politiska svensk-mexikanska relationerna är mycket goda. Ambassader i respektive land upprättades 1956 men länderna har haft diplomatiska relationer sedan 1850-talet. Samarbete har bland annat bedrivits inom nedrustningsområdet och inom ramen för fredsansträngningarna i Centralamerika.

 Mexiko är Sveriges andra största exportmarknad i Latinamerika och svensk varuexport till Mexiko har under de senaste åren uppgått till omkring fem miljarder SEK årligen. Viktiga exportvaror inkluderar läkemedel, maskiner och apparater samt transportmedel. Den svenska importen från Mexiko motsvarar ungefär 800 miljoner SEK per år. Viktiga importprodukter är maskiner och apparater, transportmedel, kaffe och utrustning för telekommunikation. Runt 150 svenska eller Sverigerelaterade företag har verksamhet i Mexiko och flera av de svenska storföretagen är väletablerade i landet sedan lång tid tillbaka. Det äldsta företaget är Ericsson som varit på plats i över 100 år och har följts av andra kända svenska företag som ABB, Atlas Copco, SKF, SSAB, SCA, Scania, Tetra Pak och Electrolux.

Svensk-mexikanska handelskammaren invigdes 1992 och sedan 2003 finns även ett Business Sweden-kontor i Mexico City. Flera av de svenska företagen är även medlemmar i den nordiska handelskammaren. Under 2001 undertecknades ett bilateralt avtal om investeringsskydd mellan Sverige och Mexiko. Besöken från Sverige har varit många under senare år. Folkhälsominister Maria Larsson besökte Mexiko 2009 och miljöminister Carlgren var i Mexiko 2010. Tillsammans med en företagsdelegation besökte handelsminister Ewa Björling Mexiko 2011. I september 2013 besökte dåvarande statsminister Reinfeldt och handelsminister Björling Mexiko. Statsministern förde bilaterala samtal med president Enrique Peña Nieto och handelsministern träffade bland andra Mexikos ekonomi-, energi- samt transport- och kommunikationsministrar. Mexikos förre utrikesminister Meade besökte i Sverige i mars 2015. Han träffade utrikesminister Margot Wallström, näringsminister Mikael Damberg och kabinettssekreterare Annika Söder. Energiminister Ibrahim Baylan besökte Mexiko i maj 2015 i samband med Clean Energy Ministerial. Statssekreterare Maja Fjaestad besökte Mexiko i juni 2015 och träffade bland andra telekom-ministern Monica Aspe. Aspe besökte Sverige i juni i samband med seminariet Broadband for All och träffade dåvarande bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan och statssekreterare MajaFjaestad."

Mexiko har drivit igenom ett antal marknadsliberala reformer och har ingått frihandelsavtal med över 40 länder. Med EU har Mexiko både ett strategiskt partnerskapsavtal och ett frihandelsavtal. Mexiko har sedan början av 90-talet ett frihandelsavtal med USA och Kanada, North American Free Trade Agreement (NAFTA). Landet är även medlem i både OECD och G20.