Sverige och Nigeria

Sverige har ambassad i Abuja och Nigeria har ambassad i Stockholm. Relationerna mellan Nigeria och Sverige har fördjupats de senaste åren med ökat besöksutbyte. Nigeria är ett av de 10 afrikanska länder som ses i Nordiskafrikanska utrikesministerkretsen.

Sedan Nigeria 1999 fick en demokratisk vald regering har intresset för Nigeria inom näringslivet ökat och Nigeria blev, efter uppräkningen av BNP-basen under 2014, Afrikas största ekonomi. Nigeria är idag den viktigaste afrikanska handelspartnern för Sverige och en prioriterad marknad för att öka den svenska exporten.

Enligt Citigroups Global Markets förväntas "Nigeria, Indien och Vietnam ha den högsta reala BNP-tillväxten per capita fram till 2050". Nigeria är sammantaget såväl en faktiskt som potentiellt stor marknad för svenska företag. Sektorer av särskilt intresse är företrädesvis telekom, energi, jordbruk, miljöteknik, stadsplanering och infrastruktur. Den svenska företagsparken med verksamhet i eller mot Nigeria domineras av större och internationella företag, bl.a. Ericsson, Tetra Pak, ABB, Atlas Copco och Sandvik.