Foto: Johan Eklund/MSB

Samhällets krisberedskap

Samhällets krisberedskap går ut på att arbeta förebyggande för att minska riskerna och att förbereda sig för att kunna hantera det som ändå inträffar. Varje kris är unik, men gemensamt för alla kriser är att de ställer krav på ansvarstagande och samverkan.

Omvärlden och samhället förändras hela tiden. Det betyder att vi ständigt ställs inför nya hot och risker. Vårt moderna samhälle är också beroende av en mängd olika funktioner. Datorer och IT-system måste fungera och de är i sin tur beroende av elförsörjning som i sin tur är beroende av datorer.

Transporter av mat och energi, ständiga ekonomiska och politiska kontakter över hela världen är andra exempel på funktioner som måste fungera för att vi ska ha tillgång till all den service och alla de tjänster som vi är vana vid. Om viktiga funktioner skulle slås ut av till exempel en naturkatastrof, terrorattack eller IT-attack utsätts samhället för påfrestningar som kommer att påverka många människors vardag.

För att klara av stora påfrestningar behöver vi kunna använda alla resurser i samhället och göra alla delaktiga i att förebygga och hantera kriser. Myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv, organisationer och privatpersoner har alla ett ansvar.