Foto: Johan Eklund/MSB

Utbildning och övning

För att vi ska kunnna vara så förberedda som möjligt, komma igång snabbt med krisarbetet och hantera krisen effektivt för att lindra konsekvenserna för människor och samhälle är övning och utbildning viktigt. Det gäller för kommuner, länsstyrelser, landsting, centrala myndiheter, regering och företag. Svenska myndigheter kan även delta i övningar inom EU.

Klarar vi inte de vardagliga olyckorna, får vi svårt att klara en mer omfattande kris eller ett krig. Det är också viktigt att lära av inträffade kriser för att kunna hantera nästa svåra händelse ännu bättre och inte upprepa de misstag som gjordes.

Enligt lag måste bland annat kommuner öva och utbilda både sina tjänstemän och politiker inför kriser. Men det genomförs också stora nationella övningar där både kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, regering och företag deltar. Scenariot för en övmning kan exempelvis vara att ett kärnkraftverk släpper ut radioaktiv strålning samtidigt som det råder brist på el och sträng vinterkyla. Här gäller det för alla inblandade, i stort sett hela samhället, att samordna sina insatser.