Foto: Johan Eklund/MSB

Individens ansvar

Alla har ett ansvar för att vi ska kunna leva i ett så tryggt och säkert land som möjligt. Kommuner, landsting, myndigheter och företag är skyldiga att ha en beredskap för olyckor och kriser, men det är också viktigt att privatpersoner tar ansvar för sin egen säkerhet.

Myndigheter och företag har ett omfattande ansvar för att viktiga funktioner i samhället som exempelvis el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. De måste också ha en beredskap för att kunna hantera en situation då verksamheten är drabbad av allvarliga störningar, exempelvis ett elavbrott efter en kraftig storm.

Ett säkert samhälle förutsätter också att privatpersoner tar sitt ansvar och är förberedda på att kunna hantera en vardag då samhällets normala service och tjänster inte fungerar normalt.

Människors beredskap

Vid en samhällskris kommer resurserna inte att räcka till alla drabbade samtidigt utan stöd och insatser måste i första hand gå till de mest utsatta och i akut behov av hjälp. Andra kommer att behöva klara sig själva en tid. Hur länge går inte säga, det beror på vad som har hänt och på krisens omfattning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar alla som har möjlighet att förbereda sig för att kunna klara exempelvis behovet av mat och vatten i några dygn. Det går inte att säga en tid då hjälpen ska komma. Det kan ta veckor eller kanske månader innan samhället har återgått till det normala.

Rekommendationen är till för att människor ska börja fundera över hur de egna behoven och förutsättningarna att kunna klara en samhällskris ser ut. Ju mer man har förberett sig, desto bättre kommer man kunna hantera en besvärlig vardag och dessutom ha möjlighet att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.