Foto: Johan Eklund/MSB

Inträffade kriser under senare år

Tittar vi bakåt i tiden har det inträffat ett antal allvarliga händelser i Sverige och i vår omvärld som påverkat oss och vårt samhälle så pass mycket att de definieras som kriser (extraordinära händelser).

Här är några exempel på kriser (extraordinära händelser) som inträffat under de senaste femton åren.

Skogsbranden i Västmanland

Skogsbranden i Västmanland som startade den 31 juli 2014 är den största i Sverige i modern tid och omfattar ett gigantiskt område. Personal från runt 70 räddningstjänster har varit engagerade i släckningsarbetet.

Mer om branden på Krisinformation.se

Jordbävning, tsunami och kärnkraftskatastrofen i Japan 2011

Den 11 mars 2011 inträffade en kraftig jordbävning i Stilla havet utanför Japans östra kust. Jordbävningen följdes av en tsunami - en enorm flodvåg - som med våldsam kraft vräkte in flera kilometer över land och drog med sig allt som kom i dess väg - hela samhällen och byar. I samband med katastrofen skadades flera kärnkraftverk allvarligt vid en anläggning i Fukushima. Radioaktiva ämnen läckte ut och flera tiotusentals människor fick evakueras. Närmare 20 000 människor antas ha dött i katastrofen och miljoner, blev utan el, vatten och bostad. Två månader efter olyckan bekräftade det japanska kärnkraftsföretaget TEPCO att en härdsmälta hade inträffat i Fukushima.

Terrorattentatet i Stockholm 2010

Mitt under julhandeln den 11 december 2010, exploderade två bomber i Stockholm city. Gärningsmannen och självmordsbombarenTaimour Abdulwahab dog vid attentatet, som genom ett under kom ingen annan människa till fysisk skada. Strax före dådet skickade Abdulwahab ett hotmejl till Säpo och nyhetsbyrån TT där han bland annat talade om att det var ”dags att slå till” och hänvisade till att profeten Muhammed kränkts av konstnären Lars Vilks rondellhundsteckning, att Sverige hade en trupp i Afghanistan och att Sverige förtryckte muslimer.

Jordbävningen på Haiti 2010

I december 2010 inträffade en svår jordbävning på Haiti. Tiotusentals människor beräknas ha dött och en enorm hjälpsinsats påbörjades. Sverige bidrog till hjälparbetet liksom en rad andra länder och organisationer. Den svenska insatsen bestod bland annat i att på plats bygga upp ett basläger med allt från el- och vattenverk till kontor, bostäder och storkök för FN- personal för att inte tära på de knappa inhemska resurserna.

Läs mer om Haiti

Översvämningar i Pakistan 2010

Juli 2010 drabbades Pakistan av omfattande översvämningar längs floden Indus, särskilt i Sindhprovinsen blev följderna katastrofala. Omkring 20 miljoner människor drabbades, många fick lämna sina hem och omkring 2 000 personer dog. Sverige bidrog bland annat med vattenreningsanläggningar, vattentekniker, tältutrustning och medicinsk vård. Man byggde också upp ett basläger avsett för FN-personal på plats.

Läs mer om Pakistan

Stormen Gudrun 2005

I januari 2005 drog en storm in över Sverige med vindstyrkor på upp till 42 m/sekund. 150 miljoner träd fälldes av stormbyarna, 2 000 mil elledningar skadades, 730 000 abonnenter blev utan el och 300 000 blev utan telefon under stormnatten. Många fick leva under jämförelsevis enkla förhållanden under flera veckor. På vissa håll slogs flera viktiga samhällsfunkioner ut tillfälligt och framkomligheten längs flera väg- och järnvägsnät var omöjlig på grund av nerfallna träd.

Ett fyrtiotal kommuner drabbades av stormen och samhällets resurser i form av röjningspersonal, linjemontörer (som lagar elnäten) och elverk räckte inte till för att hantera konsekvenserna.

Tsunamikatastrofen 2004

Den 26 december 2004 inträffade en kraftig jordbävning i Indiska oceanen som i sin tur orsakade en enorm flodvåg, en så kallad tsunami. Tsunamin sköljde in med våghöjder på upp till 20-30 meter över kustområden i bland annat Thailand, Sri Lanka och Indonesien. Sammanlagt beräknas mer än 230 000 människor i ett tiotal drabbade länder ha omkommit. 543 svenskar omkom i Thailand och Sri Lanka, 140 av dessa var barn. Händelsen påverkade kommuner och landsting här i Sverige. På nationell nivå engagerades ett stort antal centrala myndigheter liksom departement och regeringen.

Mordet på utrikesminister Anna Lind 2003

I september 2003, fyra dagar före folkomröstningen om EMU (Europeiska monetära unionen) och införandet av euron som valuta, attackerades utrikesminister Anna Lindh av en knivbeväpnad man på varuhuset NK i Stockholm. Hon avled senare av sina skador. Svenska myndigheters förmåga att hantera en händelse av stort svenskt och internationellt intresse sattes på prov.

Medierna fokuserade på säkerhetstjänsten (utrikesministern hade inte haft personskydd vid besöket på NK) och polisens arbete. Vissa medier var kritiska till att regering dröjt innan man gick ut med ett offficiellt meddelande om att Anna Lindh hade avlidit.

Elavbrott i Kista 2002

Den 29 maj 2002 uppstod ett jordfel på en kabel i en kabeltunnel i Akalla, utanför Stockholm. Kabeln började brinna och andra kablar som gick i tunneln fattade också eld. Totalt fanns 36 högspänningskablar och ett antal tele- och datakablar i tunneln av vilka flera slogs ut i branden. Runt 50 000 personer både privata och anställda vid företag blev utan el och de flesta fick vänta i upp till 48 timmar på att få elen tillbaka.

Datoriserade system hos företag och myndigheter slutade att fungera, teve- och radioapparater liksom fast och mobil telefoni slogs ut. Tunnelbanan stannade, människor fastnade i hissar, trafikbelsyning slocknade, vatten och avlopp slutade fungera, livsmedel och mat (både i affärer och hos priva hushåll) förstördes, kodlås för dörrar och garageportar liksom trygghetslarm för äldre upphörde att fungera, med mera.

Göteborgskravallerna 2001

I juni 2001 stod Sverige för första gången värd för ett EU-toppmöte med medlemsländernas stats- och regeringschefer. Samtliga ledare från de då 15 medlemsländerna samt från de 13 så kallade kandidatländerna som stod på tur att bli medlemmar i EU samlades i Göteborg. Den dåvarande amerikanske presidenten George W Bush besökte också mötet och blev därmed den förste sittande amerikanske presidenten att komma till Sverige.

I samband med mötet demonstrerade över 50 000 människor, även demonstranter från andra länder kom till Göteborg. 2 500 poliser, den största polisinsatsen hittills i vårt land, bevakade säkerheten runt EU-ledarna och den amerikanske presidenten. Vid några tillfällen urartade demonstranterna och ledde till upplopp med krossade fönster, stenkastning och anlagda bränder. Ett åttiotal demonstranter skadades och ett femtiotal poliser. Tre demonstranter skottskadades.