Alliansfrihet

Alliansfrihet innebär att ett land ställer sig utanför de internationella maktblocken, som t.ex. Sverige, Schweiz, Österrike och Indien har gjort. I Sverige används ofta uttrycket för uttrycka att Sverige inte samarbetar med andra länder om ett gemensamt militärt försvar.