Anarki

Regeringslöshet, laglöshet. En anarkist är en person som tycker att staten inte ska ha rätt att bestämma över människorna, de eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.