Anpassning (Militär term)

Grunden för långsiktig beredskap i syfte att kunna möta ett flertal möjliga omvärldsutvecklingar.