Antagningsprövning

Syftar till det som innan 1 juli 2010 var frivillig mönstring för kvinnor. Numera är värnplikten frivillig för både män och kvinnor.