Arabiska våren

sammanfattande benämning på de nationella uppror som inleddes i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern under 2011. De första revolterna ägde rum i Tunisien och därefter följde oroligheter i bl.a. Egypten, Yemen, Bahrain och Libyen samt senare i Syrien. Även i andra arabstater ägde demonstrationer och andra former av manifestationer rum. Gemensamma drivkrafter för demonstranterna var krav på demokratiska rättigheter och ökad frihet, bättre ekonomiska möjligheter och fler jobb.