Armén

Försvarsgren inom Försvarsmakten bestående av arméstridskrafter.