Auktoritär

som hävdar sin ensamrätt till maktutövning (om person, stat etc.).