Autonom

Betyder 'självständig' och 'självstyrande'. Autonom används om till exempel en region där man har rätt att bestämma om vissa saker inom sitt eget område.